Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Karel Piorecký: Česká literatura a nová média

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 3
Zuzana Husárová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 111 - 112
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Husárová, Z. 2017. Karel Piorecký: Česká literatura a nová média. In World Literature Studies, vol. 9, no.3, pp. 111-112. 1337-9275.

APA:
Husárová, Z. (2017). Karel Piorecký: Česká literatura a nová média. World Literature Studies, 9(3), 111-112. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.