Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

JANA KUZMÍKOVÁ: Kognitívna literárna veda. Teória, experimenty, analýzy [Cognitive literary studies: Theory, experiments, analyses]

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 2
Peter Getlík Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 112 - 114
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Getlík, P. 2022. JANA KUZMÍKOVÁ: Kognitívna literárna veda. Teória, experimenty, analýzy [Cognitive literary studies: Theory, experiments, analyses]. In World Literature Studies, vol. 14, no.2, pp. 112-114. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.2.10

APA:
Getlík, P. (2022). JANA KUZMÍKOVÁ: Kognitívna literárna veda. Teória, experimenty, analýzy [Cognitive literary studies: Theory, experiments, analyses]. World Literature Studies, 14(2), 112-114. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.2.10
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 6. 2022