Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Editorial

In: Slovenské divadlo, vol. 70, no. 2
Michaela Mojžišová
Detaily:
Rok, strany: 2022, 107 - 108
Jazyk: slo
Typ článku: editorial
Ako citovať:
ISO 690:
Mojžišová, M. 2022. Editorial. In Slovenské divadlo, vol. 70, no.2, pp. 107-108. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0008

APA:
Mojžišová, M. (2022). Editorial. Slovenské divadlo, 70(2), 107-108. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0008
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV
Publikované: 30. 6. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.