Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Nové časti jaskyne Slobody v Demänovskej doline

In: Geografický časopis, vol. 4, no. 3-4
Anton Droppa
Detaily:
Rok, strany: 1952, 33 - 50
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Droppa, A. 1952. Nové časti jaskyne Slobody v Demänovskej doline. In Geografický časopis, vol. 4, no.3-4, pp. 33-50. 0016-7193.

APA:
Droppa, A. (1952). Nové časti jaskyne Slobody v Demänovskej doline. Geografický časopis, 4(3-4), 33-50. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences