Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

K otázke pravekého osídlenia Liskovskej jaskyne v Chočskom pohorí

In: Geografický časopis, vol. 7, no. 3-4
Juraj Bárta
Detaily:
Rok, strany: 1955, 185 - 193
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Bárta, J. 1955. K otázke pravekého osídlenia Liskovskej jaskyne v Chočskom pohorí. In Geografický časopis, vol. 7, no.3-4, pp. 185-193. 0016-7193.

APA:
Bárta, J. (1955). K otázke pravekého osídlenia Liskovskej jaskyne v Chočskom pohorí. Geografický časopis, 7(3-4), 185-193. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences