Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tisovský kras a okolie

In: Geografický časopis, vol. 7, no. 3-4
Svätopluk Kámen
Detaily:
Rok, strany: 1955, 163 - 177
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Kámen, . 1955. Tisovský kras a okolie. In Geografický časopis, vol. 7, no.3-4, pp. 163-177. 0016-7193.

APA:
Kámen, . (1955). Tisovský kras a okolie. Geografický časopis, 7(3-4), 163-177. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences