Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

K problému odvodňovania Záhorskej nížiny

In: Geografický časopis, vol. 12, no. 4
Eduard Krippel - Eugen Kullman
Detaily:
Rok, strany: 1960, 255 - 261
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Krippel, E., Kullman, E. 1960. K problému odvodňovania Záhorskej nížiny. In Geografický časopis, vol. 12, no.4, pp. 255-261. 0016-7193.

APA:
Krippel, E., Kullman, E. (1960). K problému odvodňovania Záhorskej nížiny. Geografický časopis, 12(4), 255-261. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences