Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Metódy vymedzovania hospodársko-geografických rajónov v Poľsku

In: Geografický časopis, vol. 8, no. 1
Koloman Ivanička
Detaily:
Rok, strany: 1956, 29 - 41
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Ivanička, K. 1956. Metódy vymedzovania hospodársko-geografických rajónov v Poľsku. In Geografický časopis, vol. 8, no.1, pp. 29-41. 0016-7193.

APA:
Ivanička, K. (1956). Metódy vymedzovania hospodársko-geografických rajónov v Poľsku. Geografický časopis, 8(1), 29-41. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences