Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Predmet, metódy a vývinové smery geografie priemyslu

In: Geografický časopis, vol. 10, no. 1
Koloman Ivanička
Detaily:
Rok, strany: 1958, 27 - 40
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Ivanička, K. 1958. Predmet, metódy a vývinové smery geografie priemyslu. In Geografický časopis, vol. 10, no.1, pp. 27-40. 0016-7193.

APA:
Ivanička, K. (1958). Predmet, metódy a vývinové smery geografie priemyslu. Geografický časopis, 10(1), 27-40. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences