Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

(E)migrácie: fenomén večne aktuálny

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 1
Peter Salner Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 8 - 15
Jazyk: slo
Typ článku: Editoriál
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Salner, P. 2022. (E)migrácie: fenomén večne aktuálny. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.1, pp. 8-15. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.02

APA:
Salner, P. (2022). (E)migrácie: fenomén večne aktuálny. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(1), 8-15. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.02
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2022
Verejná licencia:
CC BY