Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok k poznaniu fyzickogeografických podmienok ako činiteľa pri pestovaní cukrovej repy v rajóne trnavského cukrovaru

In: Geografický časopis, vol. 14, no. 4
Jozefa Tarábková
Detaily:
Rok, strany: 1962, 237 - 263
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Tarábková, J. 1962. Príspevok k poznaniu fyzickogeografických podmienok ako činiteľa pri pestovaní cukrovej repy v rajóne trnavského cukrovaru. In Geografický časopis, vol. 14, no.4, pp. 237-263. 0016-7193.

APA:
Tarábková, J. (1962). Príspevok k poznaniu fyzickogeografických podmienok ako činiteľa pri pestovaní cukrovej repy v rajóne trnavského cukrovaru. Geografický časopis, 14(4), 237-263. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences