Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

K problému zostrojenia máp gradientov spádu, máp izoklín, izalumklín izalumchrón

In: Geografický časopis, vol. 16, no. 1
Jozef Krcho
Detaily:
Rok, strany: 1964, 61 - 75
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Krcho, J. 1964. K problému zostrojenia máp gradientov spádu, máp izoklín, izalumklín izalumchrón. In Geografický časopis, vol. 16, no.1, pp. 61-75. 0016-7193.

APA:
Krcho, J. (1964). K problému zostrojenia máp gradientov spádu, máp izoklín, izalumklín izalumchrón. Geografický časopis, 16(1), 61-75. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences