Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Something Went Wrong: on the Bronze Chain-belt Rejects from Čejkovice (Hodonín District, CZ)

In: Slovenská archeológia, vol. 69, no. Suppl. 2
Petra Goláňová Číslo ORCID - Miloš Hlava Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 121 - 127
Jazyk: eng
Typ článku: Vedecký príspevok
Ako citovať:
ISO 690:
Goláňová, P., Hlava, M. 2021. Something Went Wrong: on the Bronze Chain-belt Rejects from Čejkovice (Hodonín District, CZ). In Slovenská archeológia, vol. 69, no.Suppl. 2, pp. 121-127. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2021.suppl.2.11

APA:
Goláňová, P., Hlava, M. (2021). Something Went Wrong: on the Bronze Chain-belt Rejects from Čejkovice (Hodonín District, CZ). Slovenská archeológia, 69(Suppl. 2), 121-127. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2021.suppl.2.11
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 31. 12. 2021
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License