Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Žeňuch, Peter – Zubko, Peter: Michal Bradač – Rukoväť cirkevných dejín / Михаилъ Брадачъ – Єпѵтомъ Історїи Церковныѧ

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 3
Jakub Kurák
Detaily:
Rok, strany: 2021, 472 - 474
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzia / Review
Ako citovať:
ISO 690:
Kurák, J. 2021. Žeňuch, Peter – Zubko, Peter: Michal Bradač – Rukoväť cirkevných dejín / Михаилъ Брадачъ – Єпѵтомъ Історїи Церковныѧ. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.3, pp. 472-474. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.18

APA:
Kurák, J. (2021). Žeňuch, Peter – Zubko, Peter: Michal Bradač – Rukoväť cirkevných dejín / Михаилъ Брадачъ – Єпѵтомъ Історїи Церковныѧ. Slavica Slovaca, 56(3), 472-474. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.18
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 15. 11. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.