Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ѿтверзи нaмъ милосєрдіѧ двєри: revitalizácia hodnotového systému a mariánska duchovná tradícia

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 3
Peter Žeňuch Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 366 - 377
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Spiritual song, Marian religiosity, mercy, revitalization, axiological research.
Typ článku: Stúdia / Study
O článku:
The paper presents the interpretation of the motif of mercy as an axiological constant in Marian spiritual songs. The author bases his interpretation of mercy on a knowledge of a relationship based on the interpretation
Ako citovať:
ISO 690:
Žeňuch, P. 2021. Ѿтверзи нaмъ милосєрдіѧ двєри: revitalizácia hodnotového systému a mariánska duchovná tradícia. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.3, pp. 366-377. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.6

APA:
Žeňuch, P. (2021). Ѿтверзи нaмъ милосєрдіѧ двєри: revitalizácia hodnotového systému a mariánska duchovná tradícia. Slavica Slovaca, 56(3), 366-377. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.6
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 15. 11. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.