Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

O kríze a jej príčinách v kontexte európskej spoločnosti podľa Jána Patočku

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 3
Rastislav Nemec
Detaily:
Rok, strany: 2021, 313 - 320
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Crisis, society, economics, rationalism, hypertrophy of reason, spiritual foundations
Typ článku: Stúdia / Study
O článku:
The crisis is used to be reflected as synonymous with the collapse of economic and social values that are going to be systemically treated. However, the essence of this concept goes much deeper – it reaches behind social options and political presentations. It goes deeper towards a human inside a towards basic human values. The transformation of society from traditional into industrial one has brought plenty of changes – inter alia - deep materialization of human desire. And - according to Patočka – each human being must experience crisis because it naturally leads to disappointment and desilusion. But, from crisis comes a great expectation of hope – that is sign of our inner, spiritual basis we have to refind.
Ako citovať:
ISO 690:
Nemec, R. 2021. O kríze a jej príčinách v kontexte európskej spoločnosti podľa Jána Patočku. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.3, pp. 313-320. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.1

APA:
Nemec, R. (2021). O kríze a jej príčinách v kontexte európskej spoločnosti podľa Jána Patočku. Slavica Slovaca, 56(3), 313-320. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.1
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 15. 11. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.