Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

TOMÁŠ HORVÁTH: Medzi invariantom a idiolektom. Detektív, dobrodružstvo, des

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 4
Jakub Souček
Detaily:
Rok, strany: 2020, 97 - 99
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews / recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Souček, J. 2020. TOMÁŠ HORVÁTH: Medzi invariantom a idiolektom. Detektív, dobrodružstvo, des. In World Literature Studies, vol. 12, no.4, pp. 97-99. 1337-9275.

APA:
Souček, J. (2020). TOMÁŠ HORVÁTH: Medzi invariantom a idiolektom. Detektív, dobrodružstvo, des. World Literature Studies, 12(4), 97-99. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 31. 12. 2020