Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

LOUIS BREGER: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik [Dostoevsky: The Author as Psychoanalyst]

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 4
Adam Bžoch Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 95 - 97
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews / recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Bžoch, A. 2020. LOUIS BREGER: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik [Dostoevsky: The Author as Psychoanalyst]. In World Literature Studies, vol. 12, no.4, pp. 95-97. 1337-9275.

APA:
Bžoch, A. (2020). LOUIS BREGER: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik [Dostoevsky: The Author as Psychoanalyst]. World Literature Studies, 12(4), 95-97. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 31. 12. 2020