Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Nórsky register vedeckých časopisov, seriálov a vydavateľov

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. 48, no. 1
Andrea Doktorová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 14 - 18
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
časopisy, publíkácie, register
O článku:
Predsedníctvo SAV sa dlhodobo snaží motivovať vedeckých pracovníkov k publikovaniu svojich vedeckých výstupov v kvalitných nadnárodných časopisoch a v prestížnych vydava-teľských domoch. Finančná motivácia vo forme zvýšenia mzdových prostriedkov sa čias-točne prejavuje vo výkonovom financovaní, ale predovšetkým v oceňovaní „špičkových publikácií SAV“. Čo sú v tomto ponímaní špičkové publikácie, každoročne definuje Pred-sedníctvo SAV v schválenej metodike výberu a ohodnotenia, ktorá je publikovaná v aktuálnych dokumentoch SAV na webovej stránke.
Ako citovať:
ISO 690:
Doktorová, A. 2020. Nórsky register vedeckých časopisov, seriálov a vydavateľov. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. 48, no.1, pp. 14-18. 0139-9993.

APA:
Doktorová, A. (2020). Nórsky register vedeckých časopisov, seriálov a vydavateľov. Informačný bulletin ÚK SAV, 48(1), 14-18. 0139-9993.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústredná knižnica SAV
Publikované: 1. 11. 2020