Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Lasst die Knochen sprechen! Knochen-, Geweih- und Zahnartefakte der Vekerzug-Kultur

In: Študijné zvesti, vol. 67, no. 1
Anita Kozubová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 53 - 76
Jazyk: ger
Ako citovať:
ISO 690:
Kozubová, A. 2020. Lasst die Knochen sprechen! Knochen-, Geweih- und Zahnartefakte der Vekerzug-Kultur. In Študijné zvesti, vol. 67, no.1, pp. 53-76. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.3

APA:
Kozubová, A. (2020). Lasst die Knochen sprechen! Knochen-, Geweih- und Zahnartefakte der Vekerzug-Kultur. Študijné zvesti, 67(1), 53-76. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.3
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 6. 2020