Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zu früh- und mittelbronzezeitlichen Funden von Bajč in der Südwestslowakei

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 66
Zoja Benkovsky-Pivovarová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 7 - 18
Jazyk: ger
Ako citovať:
ISO 690:
Benkovsky-Pivovarová, Z. 2019. Zu früh- und mittelbronzezeitlichen Funden von Bajč in der Südwestslowakei. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.66, pp. 7-18. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.1

APA:
Benkovsky-Pivovarová, Z. (2019). Zu früh- und mittelbronzezeitlichen Funden von Bajč in der Südwestslowakei. Študijné zvesti, 2019(66), 7-18. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.1
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 11. 2019