Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Hlavatá Lucia: Snyder, T.: O tyranii. Dvadsať ponaučení z 20. storočia

In: Studia Politica Slovaca, vol. 12, no. 1
Lucia Hlavatá
Detaily:
Rok, strany: 2019, 72 - 76
O článku:
recenzie a anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Hlavatá, L. 2019. Hlavatá Lucia: Snyder, T.: O tyranii. Dvadsať ponaučení z 20. storočia. In Studia Politica Slovaca, vol. 12, no.1, pp. 72-76. 1337-8163.

APA:
Hlavatá, L. (2019). Hlavatá Lucia: Snyder, T.: O tyranii. Dvadsať ponaučení z 20. storočia. Studia Politica Slovaca, 12(1), 72-76. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV
Publikované: 25. 7. 2019