Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

PROFANT, Tomáš: Anievas, A. – Nisancioglu, K.: How the West Came to Rule. The Geopolitical Origins of Capitalism

In: Studia Politica Slovaca, vol. 11, no. 2
Tomáš Profant
Detaily:
Rok, strany: 2019, 90 - 98
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Reviews and annotations
O článku:
Reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Profant, T. 2019. PROFANT, Tomáš: Anievas, A. – Nisancioglu, K.: How the West Came to Rule. The Geopolitical Origins of Capitalism. In Studia Politica Slovaca, vol. 11, no.2, pp. 90-98. 1337-8163.

APA:
Profant, T. (2019). PROFANT, Tomáš: Anievas, A. – Nisancioglu, K.: How the West Came to Rule. The Geopolitical Origins of Capitalism. Studia Politica Slovaca, 11(2), 90-98. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV
Publikované: 31. 1. 2019