Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Alfred Roller – novátor a tradicionalista

In: Slovenské divadlo, vol. 65, no. 4
Ján Zavarský
Detaily:
Rok, strany: 2017, 383 - 401
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Zavarský, J. 2017. Alfred Roller – novátor a tradicionalista. In Slovenské divadlo, vol. 65, no.4, pp. 383-401. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.1515/sd-2017-0023

APA:
Zavarský, J. (2017). Alfred Roller – novátor a tradicionalista. Slovenské divadlo, 65(4), 383-401. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.1515/sd-2017-0023
O vydaní: