Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Od akadémie poézie po štylizáciu jej scénického obrazu v divadelnom tvare

In: Slovenské divadlo, vol. 65, no. 2
Dagmar Podmaková
Detaily:
Rok, strany: 2017, 172 - 195
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Podmaková, D. 2017. Od akadémie poézie po štylizáciu jej scénického obrazu v divadelnom tvare. In Slovenské divadlo, vol. 65, no.2, pp. 172-195. 0037-699X. DOI: https://doi.org/http://doi.org/10.1515/sd-2017-0011

APA:
Podmaková, D. (2017). Od akadémie poézie po štylizáciu jej scénického obrazu v divadelnom tvare. Slovenské divadlo, 65(2), 172-195. 0037-699X. DOI: https://doi.org/http://doi.org/10.1515/sd-2017-0011
O vydaní: