Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Súdobá operná tvorba v repertoári Slovenského národného divadla 1920 – 1938

In: Slovenské divadlo, vol. 63, no. 4
Michaela Mojžišová
Detaily:
Rok, strany: 2015, 357 - 376
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Mojžišová, M. 2015. Súdobá operná tvorba v repertoári Slovenského národného divadla 1920 – 1938. In Slovenské divadlo, vol. 63, no.4, pp. 357-376. 0037-699X.

APA:
Mojžišová, M. (2015). Súdobá operná tvorba v repertoári Slovenského národného divadla 1920 – 1938. Slovenské divadlo, 63(4), 357-376. 0037-699X.