Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Obchodné verejné súťaže:
Oznámenia o výsledku pre rok:  
Názov Dátum
Oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže  (pdf / 260.99 KB) 23. 4. 2024