Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č.105/2023 - k zmluve 73/2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 243.65 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 7. 2023 5 143,00
Zmluva č. 105/2023 - Príloha č.1 Príloha k Dodatku č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 220.28 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 7. 2023 0,00
Zmluva č.101/2023 Návrh poistnej zmluvy č.461-9025627  (pdf / 512.24 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
28. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 - Príloha č. 3 Dodatok č. 1 k zmluve o partnerstve  (pdf / 304.99 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 - Príloha č. 1 Predmet podpory NFP  (pdf / 754.65 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 Záväzný harmonogram finančnej realizácie projektu  (pdf / 250.46 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 127/2022/OPII/VA  (pdf / 306.74 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
Zmluva: č.127/2022/OPII/VA
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č.97/2023 Návrh poistnej zmluvy č.461-9016346 - verzia 4  (pdf / 596.31 KB)
Kooperativa a.s.
Nitra
IČO: 00585441
19. 6. 2023 1 086,95
Zmluva č. 103/2023 Dodatok č.1 k Dohode medzi zamestnávateľom UKE SAV v.v.i  (pdf / 103.62 KB)
Zástupca zamestnancov - zamestnanecká rada
Bratislava
5. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 83/2024 Restore4life 101112736 Consortium agreement  (pdf / 419.97 KB)
Consortium Agreement
1. 6. 2023 0,00
Zmluva č.47/2023 Návrh poistnej zmluvy č.461-9016346  (pdf / 2.09 MB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
18. 5. 2023 927,59
Zmluva č.100/2023 Grant agreement Restore 4 Life  (pdf / 1.85 MB)
Grant agreement
17. 5. 2023 0,00
Zmluva č.52/2023 Dodatok č.6 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č.2/0149/20  (pdf / 142.54 KB)
Ústav ekológie SAV v.v.i.
Zvolen
15. 5. 2023 2 500,00
Zmluva č.46/202 Zmluva o dielo č. 104/2023/7.2  (pdf / 249.52 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 32 000,00
Príloha č. 3 k Zmluve č. 46/2023 Príloha č.3 - Śpecifikácia ceny  (pdf / 43.16 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Príloha č. 2 k Zmluve č. 46/2023 Akceptačný protokol  (pdf / 50.14 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Príloha č. 1 k Zmluve č. 46/2023 Príloha č.1 - Opis diela  (pdf / 135.9 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Zmlva č. 89/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.38/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 51.22 KB)
Edyta Owadowska Cornil
Poľsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č. 1
28. 4. 2023 0,00
Zmlva č. 87/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.41/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 96.33 KB)
Abigél Szodoray Parádi
Maďarsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.93/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.33/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 94.26 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Maďarsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.90/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.36/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 46.12 KB)
Ioana Gabriela Lucaciu
Rumunsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.60/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 99.89 KB)
Michala Mariňáková
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.59/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.37/2023  (pdf / 285.04 KB)
Michala Mariňáková
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.57/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.39/2023 ELMEN EEIG  (pdf / 1.27 MB)
Nikica Skroza
Croatia
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.53/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of servises Nr.33/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 239.38 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Maďarsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.51/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 93.52 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.50/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.42/2023  (pdf / 239.44 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.38/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 136.28 KB)
Edyta Owadowska Cornil
Poland
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 98/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.32/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 178.55 KB)
Zbigniew Karaczun
Poľsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 96/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.40/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 94.04 KB)
Daniel Svoboda
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec