Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Zmluva č. 66/2019 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu - Mgr. Zuzana Šíblová  (pdf / 31.71 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
02.10.2019 0,00
Zmluva č. 65/2019 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu - Ing. Katarína Belobradová  (pdf / 30.83 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
02.10.2019 0,00
Zmluva č. 64/2019 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu - Mgr. Natália Hurajtová  (pdf / 39.2 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
02.10.2019 0,00
Zmluva č. 63/2019 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu -Mgr. Ingrid Krajňáková  (pdf / 37.55 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
02.10.2019 0,00
Zmluva č. 62/2019 Zmluva o výpožičke  (pdf / 75.53 KB)
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Bratislava
IČO: 00679089
06.09.2019 34 200,00
Zmluva č. 72/2019 ANNEX 2 to the contract of services Nr.7/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 19.35 KB)
Andras Kovacs
Maďarsko
03.09.2019 0,00
Zmluva č.58/2019 Zmluva o dielo  (pdf / 255.42 KB)
Prounion a.s.
Nitra
IČO: 45597103
09.08.2019 20 000,00
Zmluva č. 67/2019 Dodatok č.3 k Mandátnej zmluve č. 79/2018-NEEMO EEIG (2019-2022) medzi ÚKE a Mgr. Andrejom Bačom, PhD.  (pdf / 54.55 KB)
Mgr. Andrej Bača, PhD. consulting
Nitra
IČO: 52114686
09.08.2019 0,00
Zmluva č. 57/2019 Zmluva č. 165/2019/CSČ SAV - VS medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracovaní osobných údajov  (pdf / 111.2 KB)
Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko
Bratislava
IČO: 00398144
26.07.2019 0,00
Zmluva č. 61/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - 2030548064  (pdf / 68.76 KB)
Slovak Telecom
Bratislava
IČO: 35763469
09.07.2019 0,00
Zmluva č. 60/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - 2030294869  (pdf / 89.54 KB)
Slovak Telecom
Bratislava
IČO: 35763469
09.07.2019 0,00
Zmluva č. 79/2019 ANNEX 2 to the contract of services Nr.11/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 19.06 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
01.07.2019 0,00
Zmluva č. 78/2019 ANNEX 2 to the contract of services Nr.13/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 19.42 KB)
Daniel Svoboda
Česká republika
01.07.2019 0,00
Zmluva č. 77/2019 ANNEX 2 to the contract of services Nr.12/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 18.59 KB)
Nikica Skroza
Rumunsko
01.07.2019 0,00
Zmluva č. 76/2019 ANNEX 2 to the contract of services Nr. 11/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 21.81 KB)
Edyta Owadowska Cornil
Rumunsko
01.07.2019 0,00
Zmluva č. 75/2019 ANNEX 2 to the contract of services Nr 10/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 32.16 KB)
Michala Mariňáková
Česká republika
01.07.2019 0,00
Zmluva č. 73/2019 ANNEX 2 to the contract of services Nr.8/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 33.52 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Maďarsko
01.07.2019 0,00
Zmluva č. 71/2019 ANNEX 2 to the contract of services Nr.6/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 18.61 KB)
Dariusz Kobus
Poland
01.07.2019 0,00
Zmluva č. 70/2019 ANNEX 2 to the contract of services Nr.4/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 19.33 KB)
Marta Kaczuro Kaczynska
Poland
01.07.2019 0,00
Zmluva č. 69/2019 ANNEX 2 to the contract of services Nr.3/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 19.99 KB)
Diana Heilmann
Maďarsko
01.07.2019 0,00
Zmluva č. 68/2019 ANNEX 2 to the contract of services Nr.2/2019-2022 - NEEMO EEIG  
Mr. Miroslaw Gwiazdowicz
Poland
01.07.2019 0,00
Zmluva č.56/2019 Zmluva o dielo  (pdf / 72.31 KB)
Prounion a.s.
Nitra
IČO: 45597103
28.06.2019 18 500,00
Zmluva č. 80/2019 ANNEX 3 to the contract of services Nr. 11/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 12.91 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
28.06.2019 0,00
Zmluva č. 74/2019 ANNEX 3 to the contract of services Nr.8/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 12.47 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Maďarsko
28.06.2019 0,00
Zmluva č. 55/2019 Zmluva o dielo č. 3/2019  (pdf / 61.75 KB)
YMS a.s.
Trnava
IČO: 36224278
28.06.2019 30 000,00
Zmluva č.54/2019 Služba experta  (pdf / 35.48 KB)
Petr Honskus
Praha
27.06.2019 270,00
Zmluva č. 52/2019 Cestovné poistenie a asistenčné služby p. Špulerová  (pdf / 52.81 KB)
Allianz Slovenská poisťovňa
Bratislava
IČO: 00151700
24.06.2019 6,46
zmluva č. 53/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci  (pdf / 114.12 KB)
YMS a.s.
Trnava
IČO: 36224278
20.06.2019 0,00
Zmluva č. 51/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-17-0377  (pdf / 29.81 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
11.06.2019 23 481,00
Zmluva č. 48/2019 Dohoda o prevode práv a povinností  (pdf / 108.8 KB)
Orange Slovensko a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
22.05.2019 0,00
Zmluva č. 49/2019 Service contract  (pdf / 177.54 KB)
Sia "Biota"
Latvia
17.05.2019 19 820,00
Zmluva č. 46/2019 Cestovné poistenie vodič  (pdf / 49.98 KB)
Allianz Slovenská poisťovňa
Bratislava
17.05.2019 144,40
Zmluva č. 47/2019 Dodatok č.1 k zmluve o bežnom účte  (pdf / 42.08 KB)
Štátna pokladnica
Bratislava
IČO: 36064340
15.05.2019 0,00
Zmluva č.45/2019 Zmluva o bežnom účte  (pdf / 46.62 KB)
Štátna pokladnica
Bratislava
IČO: 36065340
03.05.2019 0,00
Zmluva č. 43/2019 Dodatok č.6 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-14-0735 UKE SAV  (pdf / 30.71 KB)
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Bratislava
IČO: 00156850
29.04.2019 6 555,00
Zmluva č. 42/2019 Zmluva o nájme dopravného prostriedku  (pdf / 132.98 KB)
Danubiaservice
Bratislava
IČO: 31397549
01.04.2019 20,00
Zmluva č. 40/2019 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 79/2018 - NEEMO EEIG (2019-2022)  (pdf / 36.16 KB)
Andrej Bača
Nitra
20.03.2019 0,00
Zmluva č. 39/2019 Zmluva o dielo  (pdf / 97.49 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
13.03.2019 6 000,00
Zmluva č. 38/2019 Addendum to ANNEX 1  (pdf / 15.01 KB)
Dariusz Kobus
Poland
11.03.2019 0,00
Zmluva č. 37/2019 Dodatok č.1 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu MVTS Climasteppe  (pdf / 29.95 KB)
Geografický ústav SAV
Bratislava
IČO: 00166545
08.03.2019 9 763,00

1/2  Ďalej Koniec