Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Zmluva č. 72/2018 Dohoda o mieste výkonu doktorandského štúdia  (pdf / 24.72 KB)
Technická univerzita Zvolen
T.G. Masaryka 24,960 53 Zvolen
IČO: 00397440
15.11.2018 0,00
Zmluva 71/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu - APVV-17-0377  (pdf / 34.36 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
08.11.2018 0,00
Zmluva č. 64/2018 Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu APVV-17-0377  (pdf / 81.98 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1,949 74 Nitra
IČO: 00157716
22.10.2018 90 248,00
Zmluva č. 65/2018 Zmluva o poskytnutí prostriedkov APVV-17-0377  (pdf / 432.13 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
12.10.2018 240 223,00
Zmluva č. 63/2018 Zmluva o bežnom účte  (pdf / 48.53 KB)
Štátna pokladnica
Bratislava
IČO: 36065340
05.10.2018 0,00
Zmluva č. 67/2018 Consortium agreement on European Topic center on Biological Diversity 2019-2021  (pdf / 1.13 MB)
European Environment agreement - European Topic Centre on Biological Diversity
Denmark
27.09.2018 0,00
Zmluva č. 29/2018 v.v.i. Dodatok č. 1 k Dohode medzi zamestnávateľom UKE SAV a Zamestnaneckou radou v oblasti pracovných podmienok a pracovných vzťahov.  (pdf / 24.53 KB)
Zamestnanecká rada ÚKE SAV
Bratislava
IČO: 679119
24.09.2018 0,00
Zmluva č. 28/2018 v.v.i. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 65.59 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
24.09.2018 13 932,00
Zmluva č. 27/2018 v.v.i. Služby experta  (pdf / 69.64 KB)
István Ori
Hungary
20.09.2018 300,00
Zmluva č. 25/2018 v.v.i. Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu - Ing. Yuna Mamedova  (pdf / 47.86 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
12.09.2018 0,00
Zmluva č. 24/2018 v.v.i. Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu - Mgr. Pavol Purgat  (pdf / 34.45 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
12.09.2018 0,00
Zmluva č. 23/2018 v.v.i. Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu - Ing. Andrej Raniak  (pdf / 30.49 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
12.09.2018 0,00
Zmluva č. 26/2018 v.v.i. Zmluva o bežnom účte - EFRR cezhraničná spolupráca  (pdf / 43.28 KB)
Štátna pokladnica
Bratislava
IČO: 36065340
11.09.2018 0,00
Zmluva č. 70/2018 Zmluva o spolupráci  (pdf / 33.1 KB)
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
Bratislava
IČO: 00166600
01.08.2018 2 000,00
Zmluva č. 69/2018 Contract of services  (pdf / 66.25 KB)
Marcin Zalewski
Poland
01.08.2018 330,00
Zmluva č. 68/2018 Contract of services  (pdf / 57.32 KB)
Ondrej Volf
Czech Republic
01.08.2018 300,00
Zmluva č. 66/2018 Framework partnership agreement  (pdf / 267.79 KB)
European Environment agreement - European Topic Centre on Biological Diversity
Denmark
01.08.2018 0,00
Zmluva č. 5/2018 v.v.i. Zmluva o bežnom účte  (pdf / 79.6 KB)
Štátna pokladnica
Bratislava
19.07.2018 0,00
Zmluva č. 1/2018 v.v.i. Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 63.47 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
06.07.2018 432 138,22
Zmluva č.4/2018 v.v.i. Povinné zmluvné poistenie VW Caddy 2018  (pdf / 86.96 KB)
Union poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 31322051
04.07.2018 143,00
Zmluva č. 3/2018 v.v.i. Havarijné poistenie VW Caddy 2018  (pdf / 69.44 KB)
Union poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 31322051
04.07.2018 618,12
Zmluva č.7/2018 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  (pdf / 34.07 KB)
Zamestnanecká rada ÚKE SAV
Bratislava
IČO: 679119
02.07.2018 0,00
Zmluva č. 6/2018 v.v.i. Štatút zamestnaneckej rady  (pdf / 45.58 KB)
Zamestnanecká rada ÚKE SAV
Bratislava
IČO: 679119
02.07.2018 0,00
Zmluva č. 9/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 117.78 KB)
Miroslaw Gwiezdowicz
Poland
01.07.2018 280,00
Zmluva č. 8/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 115.09 KB)
Dr. Mihai Adamescu
Romania
01.07.2018 250,00
Zmluva č. 22/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 141.64 KB)
Daniel Svoboda
Czech Republic
01.07.2018 290,00
Zmluva č. 21/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 117.9 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
01.07.2018 300,00
Zmluva č. 20/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 139.33 KB)
Nikica Skroza
Croatia
01.07.2018 260,00
Zmluva č. 19/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 140.49 KB)
Edyta Owadowska Cornil
Poland
01.07.2018 290,00
Zmluva č. 18/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 139.45 KB)
Michala Mariňáková
Czech Republic
01.07.2018 250,00
Zmluva č. 17/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 141.04 KB)
SC Solabiz SRL
Romania
01.07.2018 270,00
Zmluva č. 16/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 122.48 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Hungary
01.07.2018 300,00
Zmluva č. 15/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 143.1 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Hungary
01.07.2018 300,00
Zmluva č. 14/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 112.06 KB)
Andras Kovacs
Hungary
01.07.2018 270,00
Zmluva č. 13/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 138.95 KB)
Dariusz Kobus
Poland
01.07.2018 310,00
Zmluva č. 12/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 117.79 KB)
Zbigniew Karaczun
Poland
01.07.2018 290,00
Zmluva č. 11/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 141 KB)
Marta Kaczuro Kaczynska
Belgium
01.07.2018 290,00
Zmluva č. 10/2018 v.v.i. Služba experta  (pdf / 139.25 KB)
Diana Heilmann
Hungary
01.07.2018 260,00
Zmluva č. 31/2018 Dodatok č. 2 k Dohode medzi zamestnávateľom UKE SAV a Zamestnaneckou radou v oblasti pracovných podmienok a pracovných vzťahov.  (pdf / 36.77 KB)
Ústav krajinnej ekológie SAV
Bratislava
IČO: 679119
06.06.2018 0,00
Zmluva č. 26/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov  (pdf / 97.09 KB)
Školboz-Melicher s.r.o.
Bratislava
IČO: 35890363
25.05.2018 0,00

1/2  Ďalej Koniec