Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č. 12/2021 Havarijné poistenie VW Caddy NR 194JV  (pdf / 67.5 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
2. 7. 2021 397,83
Zmluva 13/2021 Zmluvné poistenie VW Caddy NR 194 JV  (pdf / 74.73 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
2. 7. 2021 119,90
Zmluva č.27/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.9/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 15.95 KB)
Ioana Lucaciu
Rumunsko
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č.26/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.3/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 17.75 KB)
Daniel Svoboda
Česká republika
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č.24/2021 ANNEX 4 to the contract of services Nr.6/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 15.51 KB)
Mr. Dariusz Kobus
Poľsko
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č.22/2021 ANNEX 4 to the contract of services Nr.16/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 15.49 KB)
Petr Honskus
Česká republika
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č.21/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.9/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 24.73 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Maďarsko
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č.17/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.10/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 16.67 KB)
Mrs. Michala Mariňáková
Česká republika
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č. 25/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.7/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 15.93 KB)
Andras Kovacs
Maďarsko
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č. 23/2021 ANNEX 4 to the contract of services Nr.11/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 16 KB)
Edyta Owadowska Cornil
Poľsko
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č. 20/2021 ANNEX 4 to the contract of services Nr.4/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 16.19 KB)
Mrs. Marta Kaczuro- Kaczynska
Poľsko
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č. 19/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.12/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 16.16 KB)
Mr. Nikica Skroza
Rumunsko
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č. 18/2021 ANNEX 6 to the contract of services Nr.14/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 16.97 KB)
Mr. Stanislaw Tworek
Poland
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č. 16/2021 ANNEX 4 to the contract of services Nr.2/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 15.93 KB)
Mr. Miroslaw Gwiazdowicz
Poland
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č. 15/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.3/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 15.99 KB)
Ms. Diana Heilmann
Maďarsko
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č. 14/2021 Dodatok č. 6 k Mandátnej zmluve č.79/2018 NEEMO EEIG  (pdf / 56.83 KB)
Mgr. Andrej Bača, PhD. consulting
Nitra
IČO: 52114686
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č.11/2021 dodatok č.4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostridkov na riešenie projektu VEGA č.2/0149/20  (pdf / 42.56 KB)
Ústav ekológie lesa SAV
Zvolen
IČO: 00679071
23. 6. 2021 3 000,00
Zmluva č.10/2021 Dodatok č.4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-17-0377  (pdf / 46.42 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
18. 5. 2021 22 315,00
Zmluva č.9/2021 Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č.2/0132/21  (pdf / 39.94 KB)
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
IČO: 00679089
12. 5. 2021 1 300,00
Zmluva č.8/2021 - k zmluve 89/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.021/2019/OPII/VA  (pdf / 1.36 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
7. 5. 2021 1 330 706,69
Zmluva č.7/2021 Zmluva o dielo  (pdf / 108.71 KB)
Aquapol Slovakia s.r.o.
Prievidza
IČO: 36350401
30. 4. 2021 3 564,00
Zmluva č.6/2021 Zmluva o vydávaní a distribúcii periodika  (pdf / 45.59 KB)
Ultra Print s.r.o.
Bratislava
IČO: 31399088
23. 3. 2021 3 120,00
Zmluva č.5/2021 Zmluva o dielo  (pdf / 115.61 KB)
Microcomp Computersystém s.r.o.
Nitra
IČO: 31410952
10. 3. 2021 105 000,00
Príloha k zmluve č.5/2021 Zmluva o dielo  (pdf / 85.52 KB)
Microcomp - Computersystém s.r.o.
Nitra
IČO: 31410952
10. 3. 2021 105 000,00
Zmluva č. 2/2021 Návrh poistnej zmluvy č. 461-9016346  (pdf / 73.63 KB)
Kooperativa a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
IČO: 00585441
19. 1. 2021 326,95
Príloha k zmluve č. 2/2021 Návrh poistnej zmluvy č. 461-9016346  (pdf / 42.75 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
19. 1. 2021 326,95
Zmluva č.4/2021 Addendum No 1, to Journal publishing Agreement  (pdf / 417.57 KB)
De Gruyter Open Sp. z o.o.
Poľsko
13. 1. 2021 0,00
Zmluva č.71/2020 Doddatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA -k Zmluve č.13/2020  (pdf / 2.7 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 83102 Bratislava
IČO: 31819494
5. 1. 2021 0,00
Zmluva č.3/2021 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2021  (pdf / 29.56 KB)
Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV SEKOS
Bratislava
4. 1. 2021 0,00