Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva 6/2024 Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 052/2020/OPII/VA  (pdf / 369.38 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
15. 3. 2024 0,00
Príloha č.1 - zmluva č.6/2024 Dodatok č.6 k Zmluve o partnerstve  (pdf / 274.32 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
15. 3. 2024 0,00
Zmluva č. 5/2024 ÚKE SAV, CBRB Zmluva o poskytnutí grantu  (pdf / 3.23 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
19. 2. 2024 0,00
Zmluva č. 4/2024 Partnership Agreement  (pdf / 175.11 KB)
Space 4 environment sarl
48, rue Gabriel Lippmann, L-6947 Niederanven Luxembourg
IČO: B124588
20. 1. 2024 28 600,00
Zmluva č.3/2024 - Príloha č.1 Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 112.55 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
11. 1. 2024 1 361 733,00
Zmluva č.3/2024 Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 245.07 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
11. 1. 2024 1 361 733,00
Zmluva č. 2/2024 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu  (pdf / 379.72 KB)
Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
IČO: 51865467
1. 1. 2024 257,00
Zmluva č. 1/2024 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu  (pdf / 362.77 KB)
Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
IČO: 51865467
1. 1. 2024 1 261,00