Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č.49/2021 Zmluva o palivových kartách Shell  (pdf / 55.21 KB)
Up Déjeuner s.r.o.
Bratislava
IČO: 53528654
6. 10. 2021 0,00
Zmluva č. 28/2021 Subcontract to grant agreement No883669-Microclim  (pdf / 65.59 KB)
Universitat Wien (University of Vienna)
Viedeň, Rakúsko
1. 10. 2021 18 000,00
Zmluva č. 35/2021 Kúpna zmluva č. 294312  (pdf / 64.21 KB)
Sconto nábytok
Nová 10/8144, Trnava
IČO: 44731159
22. 9. 2021 1 737,11
Zmluva 34/2021 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu - Mgr. Lucia Gemmelová  (pdf / 32.1 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
21. 9. 2021 0,00
Zmluva 33/2021 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu - RNDr. Csaba Kulcsár, Msc.  (pdf / 31.33 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
21. 9. 2021 0,00
Zmluva 32/2021 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu- Ing. Jakub Melicher  (pdf / 38.17 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
21. 9. 2021 0,00
Zmluva č. 36/2021 Kúpna zmluva č. 2939342  (pdf / 92.46 KB)
Sconto nábytok
Nová 10/8144, Trnava
IČO: 44731159
20. 9. 2021 6 106,90
Zmluva č. 45/2021 Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve č.79/2018 NEEMO EEIG  (pdf / 64.18 KB)
Mgr. Andrej Bača, PhD. consulting
Nitra
14. 9. 2021 0,00
Zmluva č.48/2021 ANNEX 7 to the contract of services Nr.14/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 19.17 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č.47/2021 ANNEX 6 to the contract of services Nr.8/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 18.95 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Maďarsko
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č.43/2021 ANNEX 6 to the contract of services Nr.7/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 17.56 KB)
Mr. András Kovács
Maďarsko
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č. 50/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.4/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 17.9 KB)
Marta Kaczuro Kaczynska
Poľsko
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č. 46/2021 ANNEX 6 to the contract of services Nr.3/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 171.29 KB)
Diana Heilmann
Maďarsko
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č. 44/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.2/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 17.41 KB)
Mr. Miroslaw Gwiezdowicz
Poľsko
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č. 42/2021 ANNEX 6 to the contract of services Nr.13/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 18.81 KB)
Mr. Daniel Svoboda
Česká republika
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č. 41/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.16/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 17.08 KB)
Mr. Petr Honskus
Česká republika
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č. 40/2021 ANNEX 6 to the contract of services Nr.12/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 18.61 KB)
Mr. Nikica Skroza
Rumunsko
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č. 39/2021 ANNEX 6 to the contract of services Nr.10/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 27.22 KB)
Mrs. Michala Mariňáková
Česká republika
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č. 38/2021 ANNEX 6 to the contract of services Nr.5/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 18.71 KB)
Mr. Zbigniew Karaczun
Poľsko
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č. 37/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.11/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 17.64 KB)
Mrs. Edyta Owadowska
Poland
2. 9. 2021 0,00
Zmluva 51/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.6/2019-2022 - NEEMO EEIG  
Mr. Dariusz Kobus
Poľsko
2. 9. 2021 0,00
Zmluva č. 31/2021 Kooperačná zmluva so spoluriešiteľskou organizáciouo poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108  (pdf / 98.09 KB)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
26. 8. 2021 58 103,00
Príloha č.3 k Zmluve č.31/2021 Príloha č.3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108  (pdf / 684.95 KB)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
26. 8. 2021 58 103,00
Príloha č.2 k Zmluve č.31/2021 Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108  (pdf / 299.52 KB)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
26. 8. 2021 58 103,00
Príloha č.1 k Zmluve č.31/2021 Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108  (pdf / 117.85 KB)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
26. 8. 2021 58 103,00
Zmluva č. 12/2021 Havarijné poistenie VW Caddy NR 194JV  (pdf / 67.5 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
2. 7. 2021 397,83
Zmluva 13/2021 Zmluvné poistenie VW Caddy NR 194 JV  (pdf / 74.73 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
2. 7. 2021 119,90
Zmluva č.30/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.5/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 16.61 KB)
Zbiegniew Karaczun
Poland
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č.27/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.9/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 15.95 KB)
Ioana Lucaciu
Rumunsko
30. 6. 2021 0,00
Zmluva č.26/2021 ANNEX 5 to the contract of services Nr.3/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 17.75 KB)
Daniel Svoboda
Česká republika
30. 6. 2021 0,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec