Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č. 60/2022 Kúpna zmluva - Nákup špeciálnej prístrojovej techniky II. časť zákazky  (pdf / 137.12 KB)
Ekotechnika s.r.o.
Karlík (u Prahy)
IČO: 25147501
28. 9. 2022 183 381,60
Zmluva 59/2022 Kúpna zmluva - Nákup špeciálnej prístrojovej techniky I. časť zákazky  (pdf / 143.37 KB)
Ekotechnika s.r.o.
Karlík (u Prahy)
IČO: 25147501
28. 9. 2022 100 231,20
Zmluva č. 57/2022 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu- Mgr. Gduľová Dominika  (pdf / 38.74 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied a informatiky
Nitra
IČO: 00157716
21. 9. 2022 0,00
Zmluva č.58/2022 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu doktoranda  (pdf / 30.88 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied a informatiky
Nitra
IČO: 00157716
20. 9. 2022 0,00
Zmluva č.54/2022 - Príloha č.1 Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky  (pdf / 1.12 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
Zmluva: 127/2022/OPII/VA
20. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 54/2022 - Príloha č. 6 Príloha č. 6 - rozpočet  (pdf / 465.02 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
Zmluva: 127/2022/OPII/VA
20. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 54/2022 - Príloha č. 6 Príloha č. 6 - Krycí list  (pdf / 221.93 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
Zmluva: 127/2022/OPII/VA
20. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 54/2022 - Príloha č. 6 Príloha č. 6 - Prehľad aktivít  (pdf / 458.54 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
20. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 54/2022 - Príloha č. 6 Príloha č. 6 - Všeobecné zmluvné podmienky  (pdf / 1.12 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
20. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 54/2022 - Príloha č. 6 Príloha č. 6 - Zmluva o partnerstve  (pdf / 498.94 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 318
Zmluva: 127/2022/OPII/VA
20. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 54/2022 - Príloha č. 5 Príloha č. 5 - Záväzný harmonogram  (pdf / 254.07 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
20. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 54/2022 - Príloha č. 4 Príloha č. 4 - Finančné opravy  (pdf / 715.43 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
20. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 54/2022 - Príloha č. 3 Príloha č. 3  (pdf / 465.02 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
Zmluva: 127/2022/OPII/VA
20. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 54/2022 - Príloha č. 2 - Všeobecné infor Príloha č. 2 - Všeobecné informácie o projekte  (pdf / 754.66 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
Zmluva: 127/2022/OPII/VA
20. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 54/2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (pdf / 415.42 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
Zmluva: 127/2022/OPII/VA
20. 9. 2022 1 222 400,00
Zmluva č.53/2022 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí príspevku - komentáre  (pdf / 537.33 KB)
Výskumná agentúra
Bratislava
IČO: 31819494
8. 9. 2022 5 915 450,52
Zmluva č.53/2022 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí príspevku - Príloha č.3 - rozpočet  (pdf / 949.12 KB)
Výskumná agentúra
Bratislava
IČO: 31819494
8. 9. 2022 5 915 450,52
Zmluva č.53/2022 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí príspevku - Príloha č.3 - krycí list  (pdf / 232.58 KB)
Výskumná agentúra
Bratislava
IČO: 31819494
8. 9. 2022 5 915 450,52
Zmluva č.53/2022 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí príspevku - Príloha č.3 - Dodatok k Zmluve o partnerstve  (pdf / 315.95 KB)
Výskumná agentúra
Bratislava
IČO: 31819494
8. 9. 2022 5 915 450,52
Zmluva č.53/2022 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí príspevku - Príloha č.2 komentáre  (pdf / 537.33 KB)
Výskumná agentúra
Bratislava
IČO: 31819494
8. 9. 2022 5 915 450,52
Zmluva č.53/2022 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí príspevku - Príloha č.2 rozpočet  (pdf / 949.12 KB)
Výskumná agentúra
Bratislava
IČO: 31819494
8. 9. 2022 5 915 450,52
Zmluva č.53/2022 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí príspevku - Príloha č.1  (pdf / 1.69 MB)
Výskumná agentúra
Bratislava
IČO: 31819494
8. 9. 2022 5 915 450,52
Zmluva č.53/2022 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA  (pdf / 362.24 KB)
Výskumná agentúra
Bratislava
IČO: 31819494
8. 9. 2022 5 915 450,52
Zmluva č.55/2022 ANNEX 9 to the contract of services Nr.7/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 17.64 KB)
Andras Kovacs
Maďarsko
1. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 56/2022 ANNEX 1 to the contract of services Nr.18/2022-2023 - NEEMO EEIG  (pdf / 17.32 KB)
Abigél Szodoray Parádi
Maďarsko
1. 9. 2022 0,00
Zmluva č. 51/2022 Contract of services  (pdf / 35 KB)
Abigél Szodoray Parádi
Maďarsko
25. 8. 2022 290,00
Zmluva č.34/2022 - Dodatok k Zmluve č. 31/2021 Dodatok č.1 ku Kooperačnej zmluve so spoluriešiteľskou organizáciou o poskytnutí prostriedkov APVV 20-0108  (pdf / 46.73 KB)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
4. 8. 2022 0,00
Zmluva č. 52/2022 ANNEX 1 to the contract of services Nr.17/2022-2023 - NEEMO EEIG  (pdf / 27.2 KB)
Simona Kosíková Šulcová
Česká republika
1. 8. 2022 0,00
Zmluva č.42/2022 Contract of services 17/2022-2023  (pdf / 35.04 KB)
Simona Kosíková Šulcová
Česká republika
27. 7. 2022 290,00
Zmluva č.41/2022 ANNEX 7 to the contract of services Nr.12/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 20.18 KB)
Nikica Skroza
Croatia
30. 6. 2022 0,00
Začiatok  Späť
1
3
Ďalej  Koniec