Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č.47/2023 Návrh poistnej zmluvy č.461-9016346  (pdf / 2.09 MB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
18. 5. 2023 927,59
Zmluva č.52/2023 Dodatok č.6 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č.2/0149/20  (pdf / 142.54 KB)
Ústav ekológie SAV v.v.i.
Zvolen
15. 5. 2023 2 500,00
Zmluva č.46/202 Zmluva o dielo č. 104/2023/7.2  (pdf / 249.52 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 32 000,00
Príloha č. 3 k Zmluve č. 46/2023 Príloha č.3 - Śpecifikácia ceny  (pdf / 43.16 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Príloha č. 2 k Zmluve č. 46/2023 Akceptačný protokol  (pdf / 50.14 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Príloha č. 1 k Zmluve č. 46/2023 Príloha č.1 - Opis diela  (pdf / 135.9 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Zmluva č.60/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 99.89 KB)
Michala Mariňáková
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.59/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.37/2023  (pdf / 285.04 KB)
Michala Mariňáková
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.57/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.39/2023 ELMEN EEIG  (pdf / 1.27 MB)
Nikica Skroza
Croatia
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.53/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of servises Nr.33/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 239.38 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Maďarsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.51/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 93.52 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.50/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.42/2023  (pdf / 239.44 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.38/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 136.28 KB)
Edyta Owadowska Cornil
Poland
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 66/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 90.19 KB)
Bezák Peter
Nitra
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 65/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr. 29/2023 ELMEN EEIG  (pdf / 240.7 KB)
Bezák Peter
Nitra
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 64/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 47.47 KB)
Daniel Svoboda
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 62/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 62.34 KB)
Edyta Owadowska Cornil
Poľsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 61/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.38/2023  (pdf / 242.1 KB)
Edyta Owadowska Cornil
Poľsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 58/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 72.45 KB)
Nikica Skroza
Croatia
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 56/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 91.86 KB)
Abigél Szodoray Parádi
Maďarsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 55/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.41/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 240.15 KB)
Abigél Szodoray Parádi
Maďarsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 54/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 56.69 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Maďarsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 49/2023 Príloha č.2: Zoznam mandatárom monitorovaných projektov k Mandátnej zmluve č. 28/2023  (pdf / 60.11 KB)
Mgr. Andrej Bača, PhD. - consulting
Nitra
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 42/2023 Contract of services  (pdf / 136.11 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
28. 4. 2023 370,00
Zmluva č. 41/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 137.36 KB)
Abigél Szodoray Parádi
Hungary
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 40/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 136.28 KB)
Daniel Svoboda
Czech Republic
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 39/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 136.65 KB)
Nikica Skroza
Croatia
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 37/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 137.35 KB)
Michala Mariňáková
Česká republika
28. 4. 2023 360,00
Zmluva č. 36/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 136.92 KB)
SC SOLABIZ SRL- Lucaciu Ioana Gabriela
Romania
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 35/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 137.36 KB)
András Kovács
Maďarsko
28. 4. 2023 350,00
Začiatok  Späť
1
3
Ďalej  Koniec