Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č.2/2022 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2021  (pdf / 29.99 KB)
Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV SEKOS
Bratislava
24. 1. 2022 0,00
Zmluva č.1/2022 Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 326.42 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
11. 1. 2022 964 455,00