Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č.7/2021 Zmluva o dielo  (pdf / 108.71 KB)
Aquapol Slovakia s.r.o.
Prievidza
IČO: 36350401
30. 4. 2021 3 564,00
Zmluva č.6/2021 Zmluva o vydávaní a distribúcii periodika  (pdf / 45.59 KB)
Ultra Print s.r.o.
Bratislava
IČO: 31399088
23. 3. 2021 3 120,00
Zmluva č.5/2021 Zmluva o dielo  (pdf / 115.61 KB)
Microcomp Computersystém s.r.o.
Nitra
IČO: 31410952
10. 3. 2021 105 000,00
Príloha k zmluve č.5/2021 Zmluva o dielo  (pdf / 85.52 KB)
Microcomp - Computersystém s.r.o.
Nitra
IČO: 31410952
10. 3. 2021 105 000,00
Zmluva č. 2/2021 Návrh poistnej zmluvy č. 461-9016346  (pdf / 73.63 KB)
Kooperativa a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
IČO: 00585441
19. 1. 2021 326,95
Príloha k zmluve č. 2/2021 Návrh poistnej zmluvy č. 461-9016346  (pdf / 42.75 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
19. 1. 2021 326,95
Zmluva č.71/2020 Doddatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA -k Zmluve č.13/2020  (pdf / 2.7 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 83102 Bratislava
IČO: 31819494
5. 1. 2021 0,00
Zmluva č.3/2021 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2021  (pdf / 29.56 KB)
Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV SEKOS
Bratislava
4. 1. 2021 0,00