Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č.17/2024 Dodatok č.2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu APVV-21-0412  (pdf / 174.47 KB)
Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
IČO: 00397440
10. 6. 2024 6 712,00
Zmluva č. 14/2024 Dodatok č.10/2024 k Dohode o poskytovaní služieb z 1.10.2001 v znení dodatkov č.1,2,3,4,5,6,7,8,9  (pdf / 182.5 KB)
CSČ SAV, v.v.i., Veda, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 945 35 Bratislava
IČO: 00398144
10. 6. 2024 4 523,58
Zmluva č.16/2024 Zmluva o dielo  (pdf / 150.76 KB)
Radoslav Považan
Banská Bystrica
7. 6. 2024 300,00
Zmluva 15/2024 Memorandum o spolupráci  (pdf / 153.55 KB)
dive 200 production, s.r.o.
Farská 22, 949 01 Nitra
IČO: 44251891
4. 6. 2024 0,00
Zmluva č.12/2024 Zmluva o vydávaní a distribúcii periodika  (pdf / 170.19 KB)
BIND print s.r.o.
Amurská 36, 821 06 Bratislava
IČO: 46068848
27. 5. 2024 1 142,40
Zmluva č. 13/2024 Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci a o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č.2/0132/21  (pdf / 180.6 KB)
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i. - Botanický ústav
Dúbravská cesta 9, 84523 Bratislava
IČO: 00679089
24. 5. 2024 2 500,00
Zmluva č.9/2024 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej forme podpory výskumu a vývoja  (pdf / 261.92 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
9. 5. 2024 235 316,16
Zmluva č.10/2024 Zmluva o dielo  (pdf / 174.78 KB)
Jaromír Kolejka
Česká republika
9. 5. 2024 300,00
Zmluva č.11/2024 Smlouva o dílo a licenční smlouva  (pdf / 210.51 KB)
Solen Software s.r.o.
Přemysla Oráče 5, 779 00 Olomouc
IČO: 29456924
5. 5. 2024 5 500,00
Príloha č.3 - Zmluva č. 11/2024 Smlouva o dílo a licenční smlouvaImplementace software Actavia  (pdf / 84.64 KB)
Solen Software s.r.o.
Přemysla Oráče 5, 779 00 Olomouc
IČO: 29456924
5. 5. 2024 0,00
Príloha č.2 - Zmluva č. 11/2024 Smlouva o dílo a licenční smlouva - časový harmonogram prací  (pdf / 77.4 KB)
Solen Software s.r.o.
Přemysla Oráče 5, 779 00 Olomouc
IČO: 29456924
5. 5. 2024 0,00
Príloha č. 1 - Zmluva č. 11/2024 Smlouva o dílo a licenční smlouva - Výčet funkčnosti softwaru Actavia  (pdf / 178.18 KB)
Solen Software s.r.o.
Přemysla Oráče 5, 779 00 Olomouc
IČO: 29456924
5. 5. 2024 0,00
Zmluva č.8/2024 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.127/2022/OPII/VA  (pdf / 274.35 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1/D, Bratislava
IČO: 31819494
17. 4. 2024 0,00
Príloha č.1 - Zmluva 8/2024 Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve  (pdf / 307.88 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1/D, Bratislava
IČO: 31819494
17. 4. 2024 0,00
Zmluva 6/2024 Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 052/2020/OPII/VA  (pdf / 369.38 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
15. 3. 2024 0,00
Príloha č.1 - zmluva č.6/2024 Dodatok č.6 k Zmluve o partnerstve  (pdf / 274.32 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
15. 3. 2024 0,00
Zmluva č. 5/2024 ÚKE SAV, CBRB Zmluva o poskytnutí grantu  (pdf / 3.23 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
19. 2. 2024 0,00
Zmluva č. 4/2024 Partnership Agreement  (pdf / 175.11 KB)
Space 4 environment sarl
48, rue Gabriel Lippmann, L-6947 Niederanven Luxembourg
IČO: B124588
20. 1. 2024 28 600,00
Zmluva č.3/2024 - Príloha č.1 Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 112.55 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
11. 1. 2024 1 361 733,00
Zmluva č.3/2024 Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 245.07 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
11. 1. 2024 1 361 733,00
Zmluva č. 2/2024 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu  (pdf / 379.72 KB)
Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
IČO: 51865467
1. 1. 2024 257,00
Zmluva č. 1/2024 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu  (pdf / 362.77 KB)
Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
IČO: 51865467
1. 1. 2024 1 261,00