Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Zmluva č. 33/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci na riešenie projektu VEGA č. 2/0149/20  (pdf / 137.75 KB)
Ústav ekológie lesa SAV
Zvolen
IČO: 00679071
27.07.2020 2 200,00
Zmluva č.25/2020 Poistenie majetku ÚKE SAV  (pdf / 163.82 KB)
UNIQA poisťovňa a.s.
Krasovského 15, Bratislava
IČO: 00653501
30.06.2020 451,94
Zmluva č. 26/2020 Poistenie majetku Východná  (pdf / 163.18 KB)
UNIQA poisťovňa a.s.
Krasovského 15, Bratislava
IČO: 00653501
29.06.2020 517,54
Zmluva č.28/2020 ANNEX 3 to the contract of services Nr. 12/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 12.12 KB)
Nikica Skroza
Croatia
28.06.2020 280,00
Zmluva č. 34/2020 Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve 79/2018 - NEEMO EEIG  (pdf / 122.11 KB)
Mgr. Andrej Bača, PhD. consulting
Nitra
28.06.2020 310,00
Zmluva č. 32/2020 ANNEX 3 to the contract of services Nr.10/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 87.36 KB)
Michala Mariňáková
Česká republika
28.06.2020 300,00
Zmluva 28/2020 ANNEX 3 to the contract of services Nr.7/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 12.12 KB)
András Kovács
Maďarsko
28.06.2020 300,00
Zmluva č. 23/2020 Zmluva o dielo - Plastové okná Východná  (pdf / 488.25 KB)
TATRA - TRADE s.r.o.
Liptovský Hrádok
IČO: 36377805
25.05.2020 16 069,71
Zmluva č. 22/2020 Contract of services  (pdf / 48.34 KB)
Mihai Proca
Romania
05.05.2020 250,00
Zmluva č.16/2020 Consortium Agreement for the project H2020 eLTER PPP  (pdf / 340.82 KB)
Helmholtz Zentrum fur Umwelforshung GmbH UFZ
Deutschland
29.04.2020 0,00
Zmluva č.15/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 9.8.2019  (pdf / 44.01 KB)
Prounion a.s.
Nitra
IČO: 45597103
24.04.2020 0,00
Zmluva č. 14/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV -17-0377  (pdf / 30.42 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
02.04.2020 24 371,00
Zmluva č.13/2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskej pôdy  (pdf / 2.75 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 83102 Bratislava
IČO: 31819494
01.04.2020 5 960 575,62
Zmluva 12/2020 Zmluva o vydávaní a distribúcii periodika  (pdf / 52.29 KB)
Ultra Print s.r.o.
Bratislava
IČO: 31399088
27.03.2020 4 704,00
Zmluva č. 19/2020 Zmluva o partnerstve  (pdf / 2.98 MB)
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
IČO: 00156884
23.03.2020 778 409,80
Zmluva č. 21/2020 Zmluva o partnerstve  (pdf / 2.98 MB)
YMS a.s.
Hornopotočná 1, 91701 Trnava
IČO: 36224278
19.03.2020 1 515 568,33
Zmluva č. 20/2020 Zmluva o partnerstve  (pdf / 2.98 MB)
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra
IČO: 00157716
18.03.2020 403 539,06
Zmluva č. 18/2020 Zmluva o partnerstve  (pdf / 2.98 MB)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr.A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO: 00397482
18.03.2020 1 211 092,47
Zmluva č. 17/2020 Zmluva o partnerstve  (pdf / 2.98 MB)
Národné poľnohosp. a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky
IČO: 42337402
17.03.2020 1 174 176,87
Zmluva č. 9/2020 Cestovné poistenie a asistenčné služby - Ing. Jana Špulerová  (pdf / 82.13 KB)
Allianz Slovenská poisťovňa
Bratislava
IČO: 00151700
11.02.2020 151,20
Zmluva č. 8/2020 Cestovné poistenie a asistenčné služby - RNDr. Miklóšová Viktória  (pdf / 72.35 KB)
Allianz Slovenská poisťovňa
Bratislava
IČO: 00151700
11.02.2020 151,20
Zmluva č. 11/2020 Grant agreement data sheet (GA) No: 871128 Acronym: eLTER PLUS  (pdf / 209.25 KB)
European commission Directorate-General for Research and Innovation
Brusel
01.02.2020 48 032,50
Zmluva č. 10/2020 Grant agreement data sheet (GA) No: 871126 eLTER PPP  (pdf / 206.43 KB)
European commission Directorate-General for Research and Innovation
Brusel
01.02.2020 49 400,00
Zmluva č. 6/2020 ANNEX 1 to the contract of services Nr.16/2019-2022  (pdf / 17.79 KB)
Mr. Petr Honskus
Česká republika
30.01.2020 0,00
Zmluva č. 7/2020 Zmluva o spolupráci  (pdf / 43.95 KB)
Ústredná knižnica SAV
Bratislava
IČO: 00587001
17.01.2020 0,00
Zmluva č.4/2020 Dodatok č.2 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu MVTS Climasteppe  (pdf / 30.46 KB)
Geografický ústav SAV
Bratislava
IČO: 00166545
14.01.2020 9 763,00
Zmluva č. 1/2020 Cestovné poistenie p. Zita Izakovičová  (pdf / 88.34 KB)
Allianz Slovenská poisťovňa
Bratislava
IČO: 00151700
08.01.2020 151,20
Zmluva č.3/2020 Zmluva o dielo  (pdf / 287.86 KB)
Microcomp - Computersystém s.r.o.
Kupecká 9, 949 01 Nitra
IČO: 31410952
07.01.2020 120 000,00