Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č. 29/2022 Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistka č. 6619640914  (pdf / 53.24 KB)
Kooperativa a.s.
Štefanovičová 4,Bratislava
IČO: 00585441
30. 6. 2022 585,31
Zmluva č. 28/2022 Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistka č. 6619669792  (pdf / 46.26 KB)
Kooperativa a.s.
Štefanovičová 4,Bratislava
IČO: 00585441
2. 6. 2022 565,31
Zmluva č.25/2022 Príloha č.3 - komentáre k Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (pdf / 537.33 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
25. 5. 2022 5 960 175,53
Zmluva č.25/2022 Príloha č.3. - rozpočet k Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (pdf / 1023.72 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
25. 5. 2022 5 960 175,53
Zmluva č.25/2022 Príloha č. 3 - Krycí list k Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (pdf / 232.42 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
25. 5. 2022 5 960 175,53
Zmluva č.25/2022 Príloha č.2 - komentáre - Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (pdf / 537.43 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
25. 5. 2022 5 960 175,53
Zmluva č.25/2022 Príloha č. 1 k Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (pdf / 1.66 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
25. 5. 2022 5 960 175,53
Zmluva č.25/2022 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.52/2020/OPII/VA  (pdf / 384.01 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
25. 5. 2022 5 960 175,53
Zmluva č. 25/2022 Príloha č.3 - Dodatok k Zmluve o partnerstve  (pdf / 280.32 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
25. 5. 2022 5 960 175,53
Zmluva č. 25/2022 Príloha č.2 - rozpočet - Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA/D02  (pdf / 1023.49 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, Bratislava
IČO: 31819494
25. 5. 2022 5 960 175,53
Zmluva č.23/2022 Návrh poistnej zmluvy 5729044838 - Seat Ateca BT620BR Havarijné poistenie  (pdf / 107.72 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
24. 5. 2022 565,31
Zmluva č.22/2022 Návrh poistnej zmluvy 5729159073 - Seat Ateca NR 139LY Havarijné poistenie  (pdf / 107.78 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
24. 5. 2022 565,31
Zmluva č.26/2022 Zmluva PZP poistenie Seat Ateca BT620 BR  (pdf / 76.81 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
18. 5. 2022 172,64
Zmluva č.20/2022 Návrh poistnej zmluvy 3619660130 - Seat Ateca NR 139LY  (pdf / 41.02 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
18. 5. 2022 172,64
Zmluva 21/2022 Návrh poistnej zmluvy 3619682762 - Seat Ateca BT620BR  (pdf / 47.96 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
18. 5. 2022 172,64
Zml. 27/2022 Zmluva - PZP poistenie Seat Ateca NR 139LY  (pdf / 77.03 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
18. 5. 2022 172,64
Zmluva č. 19/2022 - k Zmluve č.1/2022 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 70.17 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
2. 5. 2022 177 758,00
Zmluva č.18/2022 Mandátna zmluva  (pdf / 53.19 KB)
Enteris H s.r.o.
Banská Bystrica
IČO: 53140869
11. 4. 2022 3 500,00
Zmluva č. 17/2022 Zmluva o efektívnej spolupráci  (pdf / 78.12 KB)
YMS a.s.
Trnava
IČO: 36224278
11. 4. 2022 21 988,00
Zmluva č.16/2022 Zmluva o vydávaní a distribúcii periodík  (pdf / 45.96 KB)
Ultra Print s.r.o.
Bratislava
IČO: 31399088
1. 4. 2022 3 792,00
Zmluva č.15/2022 Dodatok č.5 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-17-0377  (pdf / 37.39 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa,Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
1. 4. 2022 9 840,00
Zml. 14/2022 ESA Contract No. 4000137212/22/NL/SC  (pdf / 568.31 KB)
The European Space Agency
Netherlands
14. 3. 2022 116 115,00
Zmluva č.9/2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 68.64 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
Poznámka: Obsahom dodatku je zníženie inštitucionálnej formy podpory o sumu 68812,36
2. 3. 2022 -68 812,36
Zmluva č.11/2022 Dodatok k poistnej zmluve č. 700724606 - k zmluve č. 84/2016  (pdf / 43.27 KB)
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00151700
22. 2. 2022 792,81
Zmluva č. 10/2022 Dodatok k poistnej zmluve č.8019167375 - k zmluve č. 84/2016  (pdf / 42.25 KB)
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00151700
22. 2. 2022 244,68
Príloha k Zmluve 14/2022 Vat and excise duty exemption certificate  (pdf / 298.83 KB)
European space egency (ESA) - Estec
Netherlands
3. 2. 2022 0,00
Zmluva č.4/2022 Zmluva od dielo  (pdf / 62.68 KB)
Obviam o.z.
Nitra
IČO: 37966618
26. 1. 2022 5 000,00
Zmluva č. 3/2022 Zmluva o dielo  (pdf / 62.27 KB)
Prounion a.s.
Nitra
IČO: 45597103
26. 1. 2022 69 900,00
Zmluva č.2/2022 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2021  (pdf / 29.99 KB)
Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV SEKOS
Bratislava
24. 1. 2022 0,00
Zmluva č.6/2022 ANNEX 6 to the contract of services Nr.16/2019-2022 - NEEMO EEIG  (pdf / 17.29 KB)
Mr. Petr Honskus
Česká republika
14. 1. 2022 0,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec