Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Doktorandské štúdium "PhD"

Vedecké ústavy SAV sú externými vzdelávacími inštitúciami pre doktorandské štúdium – spolupracujú s jedenástimi univerzitami vo viac než ôsmich desiatkach študijných programov.

Hlavnými partnermi ústavov sú špičkové výskumné univerzity ako Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita v Košiciach alebo Technická univerzita vo Zvolene.

Časť študijných programov uskutočňujú pracoviská v anglickom jazyku a prijímajú do nich zahraničných študentov aj z tretích krajín.

Kontakt

Úrad Slovenskej akadémie vied
Referát vedeckej výchovy
Štefániková 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika

E-mail

Program grantov pre doktorandov SAV

Dokumenty Predsedníctva SAV

Právne predpisy

Aktuality