Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Výskumná základňa pre hydrológiu nížin

Riaditeľ ústavu: Ing. Milan Gomboš CSc.
WWW:
Profil ústavu: