Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV v B. Bystrici

Riaditeľ ústavu: prof. RNDr. Roman Nedela DrSc.
WWW: http://www.savbb.sk/mu
Profil ústavu: