Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Botanický ústav CBRB SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Anna Bérešová PhD.
WWW: http://ibot.sav.sk
Profil ústavu: Korene ústavu siahajú do roku 1953, kedy bolo založené Laboratórium geobotaniky a systematiky rastlín SAV a Laboratórium rastlinnej biológie SAV. V roku 1957 sa laboratóriá stali súčasťou novo vzniknutého Biologického ústavu SAV, rozdelením ktorého v r. 1963 vznikol Botanický ústav SAV. V období rokov 1975 - 1990 bol Botanický ústav integrovaný do novo vzniknutého Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV (tvoril tu Sektor botaniky a Sektor fyziológie rastlín), z ktorého sa znovu vyčlenil 1. júla 1990.