Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Oddelenie výskumu živočíchov a ekologických interakcií - Laboratórium molekulárnej apidológie ÚEL SAV

Riaditeľ ústavu: RNDr. Katarína Bíliková PhD.
WWW: https://www.ife.sk/
Profil ústavu: