Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Výskumné pracovisko v Spišskej Novej Vsi

Riaditeľ ústavu: PhDr. Marián Soják PhD.
WWW: http://www.archeol.sav.sk/
Profil ústavu: