Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav divadelnej a filmovej vedy

Riaditeľ ústavu: doc. PhDr. Elena Knopová PhD.
WWW: http://www.udfv.sav.sk
Profil ústavu: