Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav divadelnej a filmovej vedy (do 31.3.2018)

Riaditeľ ústavu: PhDr. Elena Knopová PhD.
WWW: http://www.udfv.sav.sk
Profil ústavu: