Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Oddelenie genetiky človeka ÚKTV BMC SAV

Riaditeľ ústavu: prof. RNDr. Ľudevít Kádaši DrSc.
WWW:
Profil ústavu: