Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Biomedicínske centrum SAV

Riaditeľ ústavu: prof. RNDr. Silvia Pastoreková DrSc.
WWW: http://www.bmc.sav.sk
Profil ústavu: Organizačné zložky
Neurobiologický ústav BMC SAV, Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice
Vedecký riaditeľ: RNDr. Ján Gálik, CSc.

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Vedecký riaditeľ: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.

Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Vedecká riaditeľka: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Vedecký riaditeľ: MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

Virologický ústav BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Vedecký riaditeľ: MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.