Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Arborétum Mlyňany

Riaditeľ ústavu: Ing. Jana Konôpková PhD.
WWW: http://www.arboretum.sav.sk/
Profil ústavu: