Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Oddelenie strategických environmentálnych analýz ÚEL SAV

Riaditeľ ústavu: prof., Mgr. Tatiana Kluvánková PhD.
WWW: https://www.ife.sk/
Profil ústavu: