Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV

Riaditeľ ústavu: Prof. Ing. Ivan Chodák DrSc.
WWW:
Profil ústavu: