Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Stará Lesná

Riaditeľ ústavu: Ing. Svetlana Bičárová PhD.
WWW: http://gpi.savba.sk/GPIweb/ofa
Profil ústavu: