Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV

Riaditeľ ústavu: MUDr. Miroslav Vlček PhD.
WWW: http://www.mmc.sav.sk
Profil ústavu: Organizácia vznikla v roku 2007 spojením zdrojov biomedicínskych ústavov SAV ako špecializované servisné pracovisko "Molekulárno-medicínske centrum SAV" zamerané na poskytovanie pomoci v oblasti molekulárnej medicíny a translácie výsledkov výskumu do kliniky pre zapojené ústavy SAV. V roku 2014 sa transformovala na vedecko-výskumný ústav s rovnakým zameraním. Od 1.1.2016 došlo k splynutiu ústavu do novej organizácie "Biomedicínske centrum SAV" (BMC) a zároveň k úprave názvu na "Ústav klinického a translačného výskumu, BMC SAV".