Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Postoje voči migrantom
Miroslava Bozogáňová Číslo ORCID - Michal Kentoš - Ivana Piterová Číslo ORCID

Postoje voči migrantom : od predsudkov k populizmu

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i.
Publikované: 23. 12. 2022
Detaily:
104 strán
Kľúčové slová:
migranti, populizmus, postoje, osobnosť, životná spokojnosť, politická orientácia
O vydaní:
Vydavateľ: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-89524-76-1 (online)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Ako citovať:
ISO 690:
Bozogáňová, M. - Kentoš, M. - Piterová, I.: Postoje voči migrantom : od predsudkov k populizmu. 1 vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i.. 2022. pp. 104. ISBN 978-80-89524-76-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.9788089524761

APA:
Bozogáňová, M., Kentoš, M., Piterová, I. (2022). Postoje voči migrantom : od predsudkov k populizmu. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i.. ISBN 978-80-89524-76-1. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.9788089524761