Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Konverzácia a európska literatúra
Adam Bžoch Číslo ORCID

Konverzácia a európska literatúra

Conversation and European Literature
Vydavateľstvo Európa, s.r.o.
Publikované: 1. 2. 2024
O monografii:
Čo je to konverzácia? Je to len nezáväzný spoločenský rozhovor alebo môže ísť aj o niečo viac? Ako prispieva konverzácia ku kultivovaniu jednotlivca a ako sa podieľa na utváraní a udržiavaní civilizovaných spoločenstiev? Nakoľko je neformálny rozhovor naozaj slobodný a nakoľko sú jeho pravidlá nepísané? Ako súvisí fenomén spoločenskej konverzácie s krásnou literatúrou či s inými druhmi umenia? A prečo má zmysel vnímať konverzáciu historicky? Do akej miery dokážeme dnes rekonštruovať spôsob, akým sa viedli neformálne rozhovory v uplynulých dobách, ktoré nepoznali zvukové záznamy? V historickom oblúku, siahajúcom od ranej moderny po koniec dlhého devätnásteho storočia, zachytilo umenie a literatúra pestrú realitu mnohohlasného a mnohojazyčného hovorenia bezpočtu družných generácií často len v náznakoch alebo štylizovane. To však neznamená, že k nemu nemáme prístup. Kniha Konverzácia a európska literatúra prináša plastický a v čase sa meniaci obraz vzťahov medzi spoločenskými normami a umelecky stvárňovanou realitou neformálneho hovorenia v rôznych častiach Európy. Odpovedá tak na otázky súvisiace s prchavým javom spoločenského rozhovoru a s jeho kultúrnym významom.
Obsah:
Detaily:
424 strán
Kľúčové slová:
konverzácia, európska literatúra, kultúra, história
O vydaní:
Vydavateľ: Vydavateľstvo Európa, s.r.o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-8237-027-3 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Bžoch, A.: Konverzácia a európska literatúra. 1 vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, s.r.o.. 2023. pp. 424. ISBN 978-80-8237-027-3.

APA:
Bžoch, A. (2023). Konverzácia a európska literatúra. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, s.r.o.. ISBN 978-80-8237-027-3.