Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Podpoľanie
Zuzana Beňušková Číslo ORCID - Veronika Kotradyová Číslo ORCID

Podpoľanie

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
O monografii:
Cieľom publikácie je hľadanie identity kultúrneho regiónu na základe prvkov tradičnej kultúry. Textom aj obrazom prezentuje časť výsledkov interdisciplinárneho výskumu na pomedzí etnológie a vedy o dizajne.
Zameriava sa na centrálny región Slovenska - Podpoľanie, jeho genézu, špecifiká a aplikáciu tradičných prvkov v súčasnej materiálnej produkcii. Je výsledkom aktuálneho premýšľania o živom kultúrnom dedičstve, jeho funkciách, významoch, jeho manažovaní regionálnymi aktérmi v rámcoch Európskej únie, komodifikácii miestnymi obyvateľmi a potenciálom pre rozvoj regiónu. Reaguje na konvencie o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva v rámci UNESCO. Metodologickým východiskom je historický prístup a sprítomnenie jeho výsledkov prostredníctvom terénneho výskumu živého kultúrneho dedičstva. Výskumná a interpretačná časť je zameraná na identifikáciu a udržateľnosť sledovaných prvkov tradičnej kultúry a zdôraznenie príkladov dobrej praxe s akcentom na dizajn a potenciál pre ďalšiu interpretáciu v súčasnom dizajne produktov, priestorov a služieb.
Výskum Podpoľania bol zameraný na tematické oblasti: príroda a tradičné poľnohospodárstvo; architektúra a staviteľstvo; remeslo a dizajn a zamestnanie; stravovanie a tradičná kuchyňa; kultúra.
Publikácia je prvou monografiou edície Regionálna materiálna kultúra: východiská pre súčasnú prax, v rámci ktorej je naplánované vydanie ďalších regiónov Slovenska. Iniciovaná je interdisciplinárnym aplikačným projektom APVV Identita SK – spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied. Hlavným cieľom tohto výskumno-vývojového projektu bolo zdokumentovať a podchytiť to, čo je z tradičnej materiálnej kultúry v regiónoch Slovenska živé a perspektívne pre regionálny rozvoj.
Detaily:
80 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
tradície, región Podpoľanie, Slovensko, materiálna kultúra, dizajn
O vydaní:
Vydavatelia: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-227-5367-8 (online)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Beňušková, Z. - Kotradyová, V.: Podpoľanie. 1 vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.. 2023. pp. 80. ISBN 978-80-227-5367-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788022753678

APA:
Beňušková, Z., Kotradyová, V. (2023). Podpoľanie. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.. ISBN 978-80-227-5367-8. DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788022753678