Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Jazyk, interetnické a etnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach
Iveta Jeleňová - Zlatica Sáposová

Jazyk, interetnické a etnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Fórum Maďarov v Košiciach
Detaily:
137 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavatelia: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Fórum Maďarov v Košiciach
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-89524-28-0 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Jeleňová, I. - Sáposová, Z.: Jazyk, interetnické a etnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach. 1 vyd. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Fórum Maďarov v Košiciach . 2018. pp. 137. ISBN 978-80-89524-28-0.

APA:
Jeleňová, I., Sáposová, Z. (2018). Jazyk, interetnické a etnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Fórum Maďarov v Košiciach . ISBN 978-80-89524-28-0.