Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Subordination of the Communist Party of Czechoslovakia to Communist International
Milan Olejník

Subordination of the Communist Party of Czechoslovakia to Communist International

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav
Detaily:
75 strán
Jazyk: anglický
O vydaní:
Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2019
ISBN 978-8089524-37-2 (print)
Typ knihy: monografia