Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Maďarská menšina a vybrané historické a politologické aspekty národnostnej politiky na Slovensku (2004 – 2018)
Detaily:
331 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Universum
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Prešov
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-89946-19-8 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Šutaj, Š. - Šutajová, J.: Maďarská menšina a vybrané historické a politologické aspekty národnostnej politiky na Slovensku (2004 – 2018). 1 vyd. Prešov : Universum. 2020. pp. 331. ISBN 978-80-89946-19-8.

APA:
Šutaj, Š., Šutajová, J. (2020). Maďarská menšina a vybrané historické a politologické aspekty národnostnej politiky na Slovensku (2004 – 2018). Prešov : Universum. ISBN 978-80-89946-19-8.