Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Rok 1918 – zmena hraníc – zmena lojalít?
Miesto konania: Martin
Dátum konania: 25.04.2018 - 25.04.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Prof., PhDr. Roman Holec CSc. ()

Späť na konferencie