Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Dušana Dokupilová PhD.

International projects

* NEXUSNET - NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND

SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

Duration: 22.9.2021 - 21.9.2025
Program: COST
Project leader: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.

-

Uhlíková neutralita (ECF II)

Duration: 1.11.2022 - 31.10.2023
Program: Iné
Project leader: RNDr. Dokupilová Dušana PhD.


National projects

-

Hĺbková štúdia energetickej núdze (chudoby)

Duration: 1.5.2022 -
Program: Iné projekty
Project leader: RNDr. Dokupilová Dušana PhD.

* LISPER - -

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

Duration: 7.7.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: doc. Ing. Baláž Vladimír PhD., DrSc.

* BIOFORD - -

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Duration: 1.6.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Balog Miroslav PhD.

* Energy savings - opportunities and risks. Analyses for informed decision-making in the area of energy efficiency

Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Korytárová Katarína PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver