Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Dušana Dokupilová PhD.

International projects

* European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation

Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií

Duration: 7.11.2017 - 6.11.2021
Program: COST
Project leader: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.


National projects

* LISPER - -

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

Duration: 1.9.2019 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Project leader: Ing. Balog Miroslav PhD.

* Benefits of Slovak migration

Prínosy slovenskej migrácie

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Chrančoková Martina PhD.

* BIOFORD - -

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Duration: 1.6.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Balog Miroslav PhD.

* Energy savings - opportunities and risks. Analyses for informed decision-making in the area of energy efficiency

Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Korytárová Katarína PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver